zavřít
upravit profil

narozena: Cherkassy, Ukrainian SSR, USSR [now Cherkasy, Ukraine]  † Prokhorivka, Cherkasy Oblast, Ukraine