zavřít
upravit profil

narozena: Glasgow, Strathclyde, Scotland, UK  † Stratford, Ontario, Canada