zavřít
upravit profil

narozena: Philadelphia, Pennsylvania, USA  † Manhattan, New York City, New York, USA